Integritetspolicy

I samband med att vi utför våra aktiviteter, inklusive att tillhandahålla våra varor och tjänster, kommer TINTORY STORE och våra dotterbolag och relaterade juridiska personer (tillsammans, vi, oss eller vår) att samla in, lagra, använda och avslöja personlig information.

Personuppgifter

Personuppgifter är information eller en åsikt om en identifierad eller rimligen identifierbar individ, oavsett om informationen eller åsikten är sann eller inte och oavsett om informationen är registrerad i en materiell form eller inte.

Typer av personuppgifter som vi samlar in och lagrar

Vi samlar in och lagrar personuppgifter om individer för tillhandahållandet av våra varor och tjänster och syften som är kopplade till dessa varor och tjänster.

I enlighet med tillhandahållandet av våra varor och tjänster inkluderar de typer av personuppgifter som vi kan samla in och lagra följande.

  • Identitets- och kontaktuppgifter - inklusive individers fullständiga namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress och annan identifierings- och kontaktinformation.
  • Betalningsuppgifter - om personer köper varor och/eller tjänster från oss, personuppgifter som kan vara kopplade till dina betalkortsuppgifter (observera dock att betalningstransaktioner behandlas av en tredjeparts betalningsbehandlare, så vi kommer inte att behålla några betalkortsuppgifter).
  • Kontouppgifter - om individer skapar ett konto hos oss, profilinformation, användarnamn, lösenord, preferensdata och relaterad information.
  • Annan information - text i skriftlig och muntlig kommunikation som samlas in under vår interaktion med dig, inklusive där du postar eller kommenterar inom våra plattformar och/eller på annat sätt interagerar på live-chatt, sociala medier och e-post, inklusive feedback och online-recensioner och annan information från din interaktion med oss online, inklusive cookieinformation, IP-adress, URL:er, sökhistorik och annan tillhörande information.

Hur vi samlar in och lagrar personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter direkt från dig när vi tillhandahåller våra varor och tjänster, från våra applikationer, webbplatser och andra onlineplattformar, inklusive med hjälp av cookies (datafiler som placeras på din enhet eller dator).

Personuppgifter förvaras säkert, omfattas av olika säkerhetsskydd och förvaras endast så länge som informationen är relevant för det syfte för vilket den samlades in.

Ändamål för vilka vi lagrar, använder och lämnar ut personuppgifter

Vi kommer inte att använda eller lämna ut personuppgifter för något sekundärt syfte, såvida inte det sekundära syftet är relaterat till det primära syftet för vilket vi har samlat in informationen, och du rimligen skulle förvänta dig utlämnandet under omständigheterna, eller om du inte samtycker till den användningen eller utlämnandet.

Om dina personuppgifter inte samlas in av oss kanske vi inte kan tillhandahålla våra plattformar och tjänster till dig.

De ändamål för vilka vi samlar in, lagrar, använder och lämnar ut information kan omfatta

  • bedriva vår verksamhet, vilket inkluderar att tillhandahålla våra varor och tjänster, eller tjänster från en tredje part, till dig;
  • (där du har samtyckt, om sådant samtycke krävs enligt lag) för att: kommunicera information om våra varor och tjänster eller tredje parts produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig, och
  • förse dig med information eller reklam som rör våra varor eller tjänster (inklusive att visa och rikta reklam) eller marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig;
  • för att förbättra och optimera våra tjänster och plattformar;
  • för vår interna administration, forskning, planering, marknadsföring och produktutveckling, och
  • för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till våra moderbolag och andra dotterbolag och närstående organ, liksom till tredje parts teknik- och marknadsföringspartners.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kommer att granska och uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan efter behov utan föregående meddelande. Därför bör du granska villkoren i denna sekretesspolicy regelbundet för att se till att du är medveten om hur vi samlar in, håller, lagrar och använder personlig information.

Bevarande, åtkomst och korrigering

Vi kommer endast att behålla register över dina personuppgifter i den utsträckning de fortfarande är nödvändiga för de ändamål för vilka sådana personuppgifter samlades in.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter som vi samlar in, använder eller lämnar ut är uppdaterade och korrekta. Om du anser att de personuppgifter som vi har om dig inte är uppdaterade eller korrekta kan du be oss att korrigera dem.

Du kan be oss att förse dig med information om de personuppgifter vi har om dig och kopior av den informationen. Vi kommer att svara på din begäran och försöka förse dig med uppgifterna inom 30 dagar från mottagandet av din begäran.

Om vi förser dig med kopior av den information du har begärt, kan vi ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för att förse dig med den informationen.

Vänligen rikta alla förfrågningar om åtkomst och korrigering till info@tintorystore.com.

Klagomål

Om du anser att en överträdelse av sekretesslagen har inträffat kan du rikta din fråga till vår sekretessansvarige med hjälp av de uppgifter som anges nedan och vi kommer att försöka lösa ditt klagomål.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy och vill ha ytterligare information, vänligen kontakta oss på info@tintorystore.com.