Privacybeleid

Bij het uitvoeren van onze activiteiten, waaronder het leveren van onze goederen en diensten, zullen TINTORY STORE en onze dochterondernemingen en gerelateerde rechtspersonen (samen, wij, ons of onze), persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en openbaar maken.

Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie is informatie of een mening over een geïdentificeerde of redelijkerwijs identificeerbare persoon, ongeacht of de informatie of mening waar is of niet en ongeacht of de informatie is vastgelegd in een materiële vorm of niet.

Soorten persoonlijke informatie die we verzamelen en bewaren

We verzamelen en bewaren persoonlijke informatie over personen voor het leveren van onze goederen en diensten en voor doeleinden die verband houden met die goederen en diensten.

In overeenstemming met de levering van onze goederen en diensten kunnen we de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en bewaren.

  • Identiteits- en contactgegevens - waaronder de volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en andere identificatie- en contactgegevens van personen.
  • Betalingsgegevens - als individuen goederen en/of diensten van ons kopen, persoonlijke informatie die kan worden gekoppeld aan uw betaalkaartgegevens (houd er echter rekening mee dat betalingstransacties worden verwerkt door een externe betalingsverwerker, dus we bewaren geen betaalkaartgegevens).
  • Accountgegevens - als personen een account bij ons aanmaken, profielinformatie, gebruikersnamen, wachtwoorden, voorkeursgegevens en gerelateerde informatie.
  • Overige informatie - tekst van schriftelijke en mondelinge communicatie verzameld tijdens onze interactie met u, inclusief wanneer u berichten of opmerkingen plaatst op onze platforms en/of anderszins interactie hebt via livechat, sociale media en e-mails, inclusief feedback en online beoordelingen en andere informatie van uw online interacties met ons, inclusief cookie-informatie, IP-adres, URL's, zoekgeschiedenis en andere gerelateerde informatie.

Hoe we persoonlijke informatie verzamelen en bewaren

Wij kunnen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verzamelen tijdens het leveren van onze goederen en diensten, via onze applicaties, websites en andere online platforms, inclusief het gebruik van cookies (gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst).

Persoonlijke gegevens worden veilig bewaard, zijn onderworpen aan verschillende beveiligingsmaatregelen en worden alleen bewaard zolang de gegevens relevant blijven voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie bewaren, gebruiken en vrijgeven

We zullen persoonlijke gegevens niet gebruiken of openbaar maken voor secundaire doeleinden, tenzij dat secundaire doel verband houdt met het primaire doel waarvoor we die gegevens hebben verzameld en u de openbaarmaking in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs zou verwachten, of tenzij u toestemming geeft voor dat gebruik of die openbaarmaking.

Als uw persoonlijke gegevens niet door ons worden verzameld, zijn we mogelijk niet in staat om onze platforms en diensten aan u te leveren.

De doeleinden waarvoor wij informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken, kunnen onder meer zijn:

  • het uitvoeren van onze activiteiten, waaronder het leveren van onze goederen en diensten, of de diensten van een derde partij, aan jou;
  • (indien u toestemming hebt gegeven, indien een dergelijke toestemming wettelijk vereist is) om: informatie te communiceren over onze goederen en diensten of producten of diensten van derden die interessant voor u kunnen zijn; en
  • u te voorzien van informatie of reclame met betrekking tot onze goederen of diensten (inclusief het aanbieden en richten van advertenties) of marketingcommunicatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn;
  • om onze diensten en platforms te verbeteren en te optimaliseren;
  • voor onze interne administratieve, onderzoeks-, plannings-, marketing- en productontwikkelingsdoeleinden; en
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

We kunnen ook persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze moedermaatschappijen en andere gelieerde ondernemingen en gerelateerde rechtspersonen, evenals aan externe technologie- en marketingpartners.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We zullen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien en bijwerken indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom dient u de voorwaarden van dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de manier waarop wij persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, opslaan en gebruiken.

Bewaring, toegang en correctie

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nog nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonlijke gegevens zijn verzameld.

We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken of openbaar maken actueel en accuraat zijn. Als u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren niet actueel of accuraat zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren.

U kunt ons vragen om u te voorzien van details van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, en kopieën van die informatie. Wij zullen op uw verzoek reageren en proberen u de gegevens binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek te verstrekken.

Als we u voorzien van kopieën van de informatie die u hebt aangevraagd, kunnen we u een redelijke vergoeding in rekening brengen om de administratieve kosten van het verstrekken van die informatie te dekken.

Gelieve alle verzoeken voor toegang en correctie te richten aan info@tintorystore.com.

Klachten

Als u van mening bent dat er een schending van de Privacywet heeft plaatsgevonden, kunt u uw vraag richten aan onze Privacy Officer via onderstaande gegevens en zullen wij proberen uw klacht op te lossen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid en meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen via info@tintorystore.com.